Hem

Kommande kurser

1 dag Introduktionskurs - för dig som vill veta mer om alla tillgängliga lasersystem inom tandvården. Hands-on Workshop ingår. Kontakta oss för datum.
1 dag Lasersäkerhetskurs som ger dig kunskaper överensstämmande med Strålsäkerhetsmyndighetens krav för säker användning av laser klass 4 inom odontologin.
1 dag våglängdsworkshop för dig som bestämt dig för lasersystem. Föreläsningar och hands-on workshop. Kontakta oss för datum.
1 dag Lasersäkerhet och 2 dagar Våglängdsworkshop för dig som vill komma igång med behandlingar för valt lasersystem. Kontakta oss för datum.

Forskning

Behandlingar

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här

Kommer snart att presenteras här