Välkommen till ILSD Sweden

 

BEHANDLINGSFILMER avsedd för tandvårdspersonal

(klicka här)

 

Institutet för Laserunderstödd Tandvård

Vårt huvudsakliga mål är att tillhandahålla utbildning inom området Laserunderstödd tandvård. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, från 1-dags våglängdworkshops till 1-åriga Mastership program.

 

All vår verksamhet bedrivs oberoende av leverantörer av lasrar och har sin grund i nära samarbete med världens ledande utbildningsuniversitet inom detta område, AALZ - Aachen Dental Laser Center på RWTH Aachen University,

 

Vårt institut ligger i Åkersberga, 3 mil nordost om Stockholm. Med den vackra mellanskärgården i omgivningarna finns det möjlighet till rekreation i samband med kursdagarna.

 

 

Då laserutrustningen har fördelaktiga indikationer inom de flesta odontologiska områden, erbjuder kombinationen av mer traditionella behandlingsmetoder och laser en kostnadseffektiv och vävnadsbevarande behandling. Likt all typ av tandvård skall en diagnos ställas innan en laserunderstödd behandling påbörjas och därefter en bedömning göras om den ger ett mervärde. Ett välunderbyggt behandlingsprotokoll skall sedan följas och resultatet utvärderas. Med tillfredsställande kunskap har laser stora möjligheter att bli ett oumbärligt hjälpmedel för att åstadkomma en god tandvård med goda hälsoekonomiska effekter.

 

 

Direkt länk till "Fördelar med laserunderstödd tandvård":

www.ilsd.se/sv/några-av-de-fördelar-man-kan-förvänta-sig-av-laserunderstödd-tandvård

 

 

Klicka här för fler videos från ILSD Sweden AB