top of page

Våra kurser 2024

Introduktion%20courses_edited.jpg

Introduktion

1 dags kurs

Introduktion 1 dags föreläsning, med prova-på workshop. Teoretisk och praktisk introduktion till lasertandvård.

 

En dag att öppna dörren in till Laservärlden!

Vi tittar på vad laserljus är och vad vi kan uppnå med Laser på en tandläkarmottagning. Efter våra drygt 15 års erfarenhet med laserbehandlingar får du ta del av alla för-  och nackdelar med olika lasrar och behandlingar. Och så finns möjligheten att prova olika lasrar på preparat.

Föreläsare vid vita tavlan

Lasersäkerhet

och laserkunskap 

1 dags kurs

Våra säkerhetskurser ger dig den kunskap du behöver kring en säker användning av laser klass 4 inom odontologi.

Alla våra kurser uppfyller kraven från Statens strålsäkerhetsmyndighet för lasersäkerhet.

 

Lasersäkerhet och laserkunskap som ger dig kunskaper 

överensstämmande med Strålskyddsmyndighetens krav 

för säker användning av laser klass 4 inom odontologi

(Kunskapsintyg/diplom efter kunskapstest erbjuds)

Lasersäkerhet + våglängdsverkstad.jpg

Lasersäkerhet

+ workshop

2-3 dagars kurs 

3 dagars Kombinationskurs: Lasersäkerhet (LSO) 1 dag och Våglängdsworkshop 1-2 dagar. Team utbildningar.

 

Kursen för er som bestämt er för vilken/vilka lasertyp/er ni vill fördjupa er i. Du/eller hela teamet får med dig/er den kunskap som behövs för en trygg inledning av mottagningens "nya" inriktning på Laserunderstödd tandvård. 

 

Den inledande Säkerhetskursen ger dig kunskaper 

överensstämmande med Strålskyddsmyndighetens krav 

för säker användning av laser klass 4 inom odontologi.

 

Redan här brukar bitarna falla på plats som gör kommande dagars kurs till en positiv resa mot nya, höga ambitionsnivåer vad gäller God tandvård.

Laser Safety Officer (LSO) diplom efter kunskapstest erbjuds.

One%20day%20clinical%20workshop_edited.jpg

Workshop 

Valfri lasertyp eller inriktning 

 

1 dags kurs 

1 dag praktisk workshop om en specifik våglängd eller ett specialområde. För dig/er med erfarenheter av laserunderstödd tandvård, men som vill fördjupa eller uppdatera kunskaperna. 

 

Dagen utformas helt efter era önskemål om fokus. Sker alltid på plats på er mottagning. Antingen

typ av laser på er mottagning eller specifikt område inom odontologi.

Contact
bottom of page